GITA 15 000 ლარიანი გრანტი

GITA-ს 15000 ლარიანი გრანტი

GITA-ს 15000 ლარიანი გრანტი Huppy-ს გუნდმა 2020 წლის აპრილში მოიპოვა, რითიც მობილური აპლიკაციის პროტოტიპი, ბლოგი, ლენდინგი და მშობლების ფორუმი შექმნა