ბლოგი მშობლებისთვის

2020 წლის მაისში მშობლების ფორუმის შემდეგ შეიქმნა და ამოქმედდა ჰაპის ბლოგი მშობლებისთვის. ბლოგი თავს უყრის ისეთ სტატიებს, რომლის შემუშავებაზეც იმუშავა უშუალოდ ჰაპის გუნდმა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. განახლება (ოქტომბერი, 2020) განახლდა …